IV saziv Jedinstvene sindikalne organizacije "NIS-NAFTAGAS"

Red. br.

Predsednik SO

SO/Adresa SO

Tel/Fax

1.

Nedić Milenko
Predsednik

JSO "NIS-NAFATGAS"
N.Sad, Narodnog fronta 12

T. 481-2141
F. 481-4403

2.

Vojinović Milivoje
Sekretar

JSO "NIS-NAFATGAS"
N.Sad, Narodnog fronta 12

T. 481-2141
F. 481-4403

3.

Tanasković Jović Ljiljana
Potpredsednik

Bačka
Bečej, Prvomajska 3

T. 68-11-100
F. 816-830

4.

Miljuš Dragan
Potpredsednik

Održavanje
Zrenjanin, Beogradski put bb

T. 023-554-447
F. 023-540-410

5.

Kubat Ljiljana

Poslovne funkcije
N.Sad, Narodnog fronta 12

T. 481-3277
F. 481-4359

6.

Dimitrijević Aleksandar

Bušenje
N.Sad, Narodnog fronta 12

T. 481-
F. 481-4358

7.

Kragujević Zorica

Inžinjering
N.Sad, Narodnog fronta 12

T. 481-4065
F. 481-4401

8.

Milošević Obrad

Sektor za geološka istraživanja
N.Sad, Narodnog fronta 12

T. 481-3362
F. 481-4421

9.

Gavrilović Vladimir

Razvoj, istraživanje i tehnologija
N.Sad, Narodnog fronta 12

T.
F. 022-400-402

10.

Jovanović Jovan

Hidrosonda
N.Sad, Put šajkaškog odreda 9

T. 6623-911
F. 6624-709

11.

Vuković Aleksandar

Geofizički institut
Zemun, Batajnički put 18

T. 011-316-1375
F. 011-316-3976

12.

Drljić Ilija

Severni Banat
Kikinda, Trg srpskih dobro. 27

T. 0230-22-970
F. 0230-26-930

13.

Medarević Stevan

Specijalni radovi
Zrenjanin, Lazarevački put bb

T. 023-542-925
F. 023-522-705

14.

Kopanja Miodrag

Transpost i izgradnja
Zrenjanin, lazarevački put bb

T. 023-550-347
F. 023-522-242

15.

Bukva Željko

Srednji Banat
Zrenjanin, Ž. Zrenjanina 8

T. 023-565-200
F. 023-66-164

16.

Češljarov Čeda

Rafinerija NTG
Elemir, Industrijska zona bb

T. 023-737-890
F. 023-738-702

17.

Mahač Miško

Južni Banat
Janošik

T. 013-647-024
F. 013-647-013